צור קשר

תכנית בר-אילן בייג'ין

הפקולטה למשפטים

אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 5290002

טלפון:  03-5318418