פרטי הרשמה

ההרשמה החלה!

 

הליך רישום וקבלה:

יש לשלוח טופס שאלון אישי להצטרפות לתכנית, בצירוף המסמכים הבאים:

  • אישור על תואר בוגר במשפטים

  • קורות חיים

  • המלצה ממעביד (ניתן לצרף המלצה של חבר סגל אקדמי)